Afvalstoffen en recycling

Bouw en minerale afvalstoffen:
Overslagbedrijf de Horsel neemt gescheiden ingezamelde afvalstromen in zoals bouw- en sloopafval, funderingsmaterialen en teervrij en teerhoudend asfalt.

Groen afval en hout:
Wij accepteren naast uw snoeiafval, stobben en takken ook onbehandelde en behandelde houtsoorten. Daarbij maken we verschil in A-, B- en C-hout.

Slib:
Met uw Riool-, kolken- en gemalenslib (RKG) kunt u eveneens terecht bij Overslagbedrijf de Horsel.